Gynekologie a dětská gynekologie

 

Gynekologicko - porodnická ambulance a dětská gynekologie byla otevřena v roce 1997.  MUDr. Drahomíra Přívarová je lékařkou s mnoholetou zkušeností v oboru od roku 1982.

 

 

Licence a praxe

▪ Licence v oboru gynekologie a porodnictví
▪ Licence v oboru dětská gynekologie
▪ Ultrazvuková praxe od roku 1988

 

 

Členství v odborných společnostech

▪ Česká společnost pro použití laseru v medicíně
▪ Česká lékařská akupunkturistická společnost
▪ Sdružení soukromých gynekologů České republiky

▪ Česká gynekologická a porodnická společnost:
Sekce ultrazvukové diagnostiky
Sekce gynekologie dětí a dospívajících
Sekce ambulantních gynekologů

 

 

Smluvní pojišťovny

Gynekologická ambulance MUDr. Přívarové má smluvní vztah s následujícími pojišťovnami.

 

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
201 - Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR                                                               
213 - Revírní bratrská pokladna v Ostravě

MUDr. Přívarová Drahomíra :: Tel.: 604 507 942